Menu
home
>>
วัน อังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู ตรวจวัดควันดำ เครื่องจักรและยานพาหนะของแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู เพื่อแก้ไขปัญหาละอองฝุ่นขนาดเล็ก (PM2.5)

อื่นๆ

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงทาง) พร้อมด้วย นายอนุชิต ดีชัยทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 นายประจักษ์ รัตนมณี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 และคณะติดตาม ตรวจเยี่ยมแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู พร้อมปลูกต้นไม้ “ต้นพยูง” บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน โดยมีนายนฤชิต ชาตะบุตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/ส่วน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมต้อนรับ

วันศุกร์ ที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายวิศว์ รัตนโซติ วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน กรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวย ความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ณ แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู

แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2564 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ”รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”สืบสานสู่ล้านต้น

Scroll Up Skip to content