Menu
home
>>
ประกาศกรมทางหลวงชนบท รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน / ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง และ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศกรมทางหลวงชนบท รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน / ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง และ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เพื่อปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายระเอียดดั้งนี้

Scroll Up Skip to content