Menu
home
>>
ประกาศกรมทางหลวงชนบท รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน / ตำแหน่ง นายช่างโยธาและ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศกรมทางหลวงชนบท รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน / ตำแหน่ง นายช่างโยธาและ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เพื่อปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายระเอียดดั้งนี้

 

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content