Menu
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภารกิจ ทช.
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวน่าสนใจ
ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงทาง) พร้อมด้วย นายอนุชิต ดีชัยทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 นายประจักษ์ รัตนมณี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 และคณะติดตาม ตรวจเยี่ยมแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู พร้อมปลูกต้นไม้ “ต้นพยูง” บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน โดยมีนายนฤชิต ชาตะบุตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/ส่วน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมต้อนรับ

Read More »
ข่าวกิจกรรม

วัน อังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู ตรวจวัดควันดำ เครื่องจักรและยานพาหนะของแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู เพื่อแก้ไขปัญหาละอองฝุ่นขนาดเล็ก (PM2.5)

Read More »
ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ ที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายวิศว์ รัตนโซติ วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน กรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวย ความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ณ แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู

วันศุกร์ ที่ 31 ธันวาคม 2

Read More »
ข่าวกิจกรรม

แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2564 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ”รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”สืบสานสู่ล้านต้น

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564   

Read More »
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างโยธา และเจ้าพนักงานธุรการ และกำหนดวันและสถานที่สอบ

Read More »
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมทางหลวงชนบท รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน / ตำแหน่ง นายช่างโยธาและ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศกรมทางหลวงชนบท รับส

Read More »
ข่าวภารกิจ ทช.

🚧วันที่ 10 มีนาคม 2565 🚧 แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู ได้จัดตั้งด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุกเคลื่อนที่ ถนนสาย นภ.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 210 – บ้านนาด้วงช่วง กม.ที่ 1+200 ร่วมบูรณาการ ปภ. ตร. ขส. อบต. อำเภอ. 👷🚧

Read More »
ข่าวภารกิจ ทช.

🚧วันที่ 9 มีนาคม 2565 🚧 แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู ได้จัดตั้งด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุกเคลื่อนที่ ถนนสาย นภ.4004 บริเวณหน้าหมวดบำรุงทางหลวงชนบทนากลาง ร่วมบูรณาการ ปภ. ตร. ขส. อบต. อำเภอ. 👷🚧

Read More »
ข่าวภารกิจ ทช.

🚧วันที่ 8 มีนาคม 2565 🚧 แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู ได้จัดตั้งด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุกเคลื่อนที่ ถนนสาย นภ.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 228 (กม.ที่ 44+500) – บ้านวังลาน ร่วมบูรณาการ ปภ. ตร. ขส. อบต. อำเภอ. 👷🚧

Read More »
ข่าวภารกิจ ทช.

🚧วันที่ 1 มีนาคม 2565 🚧 แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู เข้าปรับปรุงผิวจราจร(Service) ถนนสาย นภ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 228 ดำเนินการช่วง กม.ที่ 8+500 บ้านห้วยหว่า เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน 👷🚧

Read More »
ข่าวภารกิจ ทช.

🚧วันที่ 1 มีนาคม 2565 🚧 แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู เข้าดำเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง(Safety) ถนนสาย นภ.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 228 ช่วงดำเนินการ กม.ที่ 15+000 เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน 👷🚧

Read More »
ข่าวภารกิจ ทช.

🚧วันที่ 1 มีนาคม 2565 🚧 แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู เข้าปรับปรุงภูมิทัศน์(Scenic) ตัดแต่งกิ่งไม้สองข้างทาง ถนนสาย นถ.5042 เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน 👷🚧

Read More »
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศกรมทางหลวงชนบท รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน / ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง และ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ประกาศกรมทางหลวงชนบท รับส

Read More »
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศกรมทางหลวงชนบท รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน / ตำแหน่ง นายช่างโยธาและ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศกรมทางหลวงชนบท รับส

Read More »
ข่าวน่าสนใจ

กรมทางหลวงชนบท ขานรับมาตรการแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คุมเข้มการตรวจวัดค่าควันดำยานพาหนะและเครื่องจักรกลที่ใช้ปฏิบัติงาน ร่วมบรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

Read More »
ข่าวน่าสนใจ

กรมทางหลวงชนบท จัดตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ใน จ.สตูล คุมเข้มรถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนด เพื่อลดผลกระทบต่อเส้นทางสัญจรและอำนวยความปลอดภัยให้กับผู้ร่วมทาง ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทาง

Read More »
ข่าวน่าสนใจ

กรมทางหลวงชนบท แจ้งปิดการจราจรบนสะพานภูมิพล 1, 2 (บางช่องทาง) ตั้งแต่คืนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึง 31 พฤษภาคม 2565 ช่วงเวลา 4 ทุ่ม ถึง ตี 4 เพื่อเสริมผิวลาดยาง

Read More »
ข่าวน่าสนใจ

กรมทางหลวงชนบท เปิดใช้ “สะพานรัตนมรรคา” เข้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี เพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับประชาชน รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท เปิดใช้ “ส

Read More »
ข่าวน่าสนใจ

กรมทางหลวงชนบท สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำน่าน จ.พิษณุโลก เชื่อมสองตำบล ร่นระยะทาง 12 กิโลเมตร ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท สร้างสะพาน

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างโยธา และเจ้าพนักงานธุรการ และกำหนดวันและสถานที่สอบ

Read More »
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมทางหลวงชนบท รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน / ตำแหน่ง นายช่างโยธาและ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศกรมทางหลวงชนบท รับส

Read More »
ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
ข่าวกิจกรรม
ข่าวน่าสนใจ

กรมทางหลวงชนบท ขานรับมาตรการแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คุมเข้มการตรวจวัดค่าควันดำยานพาหนะและเครื่องจักรกลที่ใช้ปฏิบัติงาน ร่วมบรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

Read More »
ข่าวน่าสนใจ

กรมทางหลวงชนบท จัดตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ใน จ.สตูล คุมเข้มรถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนด เพื่อลดผลกระทบต่อเส้นทางสัญจรและอำนวยความปลอดภัยให้กับผู้ร่วมทาง ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทาง

Read More »
ข่าวน่าสนใจ

กรมทางหลวงชนบท แจ้งปิดการจราจรบนสะพานภูมิพล 1, 2 (บางช่องทาง) ตั้งแต่คืนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึง 31 พฤษภาคม 2565 ช่วงเวลา 4 ทุ่ม ถึง ตี 4 เพื่อเสริมผิวลาดยาง

Read More »
ข่าวน่าสนใจ

กรมทางหลวงชนบท เปิดใช้ “สะพานรัตนมรรคา” เข้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี เพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับประชาชน รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท เปิดใช้ “ส

Read More »
ข่าวน่าสนใจ

กรมทางหลวงชนบท สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำน่าน จ.พิษณุโลก เชื่อมสองตำบล ร่นระยะทาง 12 กิโลเมตร ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท สร้างสะพาน

Read More »

ระบบงานต่างๆ

รูปไอค่อน เส้นทางลัด/เส้นทางเลี่ยง

เส้นทางลัด/เส้นทางเลี่ยง

พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบ

รูปไอค่อน อินทราเน็ต

อินทราเน็ท

รูปไอค่อน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

รูปไอค่อน ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น

ราคาวัสดุ

ระบบตรวจสอบระยะทางขนส่ง
โครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง

แผนที่โครงข่าย

รูปไอค่อน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระบบ GIS Base Maps
Facebook

Facebook

รูปไอค่อน ระบบสารบรรณ

องค์ความรู้

รูปไอค่อน SMS

SMS

รูปไอค่อน คู่มือ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก (Work Manual)

คู่มือ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก (Work Manual)

รูปไอค่อน ข่าวสารกระทรวงคมนาคม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รูปไอค่อน แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ข่าวฝึกอบรม

รูปไอค่อน ระบบงานภูมิทัศน์

ถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวไทย

ท่องเที่ยวไทย

ลงนามออนไลน์

ลงนามออนไลน์

รูปไอค่อน Government Open Data
การปฏิสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.มท.)
รูปไอค่อน ผลงานกระตุ้นเศรษฐกิจ
ขายทอดตลาด
รูปไอค่อน สถานะระบบงานของกรม
ขายทอดตลาด
Scroll Up Skip to content